3D SALONO TURAS

Magrės baldų gimtadienio žaidimo taisyklės:

Žaidimo organizatorius, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas

UAB „ZBIGA“, įmonės kodas 123645712, PVM mokėtojo kodas: LT236457113, įmonės adresas Beržų g. 2B, Riešės kaimas, Vilniaus rajonas LT-14266.

Žaidimo vieta

Visos Lietuvos Respublikos teritorijoje esančios firminės Magrės baldų ir Smart baldų parduotuvės.

Prizai:

500 € vertės Magrės baldų dovanų čekis.

Žaidimo trukmė

Žaidimas vyksta nuo 2021 07 12 iki 2021 07 25 dienos.

Žaidimo dalyviai

Visi fiziniai asmenys, kurie:

Pirko ar užsakė baldus firminiuose Magrės baldų ir/ar Smart baldų salonuose;

Sumokėjo avansinį arba pilną apmokėjimą, kuris nurodytas sutartyje;

Užpildė dalyvio anketą;

Žaidime dalyvauja tik neatšauktos pirkimo sutartys.

Laimėtojų skelbimas

Laimėtojas išrenkamas atsitiktiniu būdu 2021-08-10 dieną.

Su laimėtoju susisiekiama individualiai ir jis nėra skelbiamas.

Laimėjimo atsiėmimas

Taisyklių 3 punkte nurodytą prizą klientas turi atsiimti per 7 kalendorines dienas nuo pranešimo apie laimėjimą.

Prizus atsiimti adresu: Beržų g. 7, Riešės kaimas, Vilniaus rajonas arba pagal atskirą susitarimą.

Prizai neišmokami pinigine suma, nekeičiami į kitą prizą, produktus ar paslaugas.

Jeigu per nurodytą terminą nėra atsiimamas prizas renkamas naujas žaidimo laimėtojas.

Skundų pateikimas ir nagrinėjimo tvarka

Žaidimo dalyviai turi teisę iki 2021 m. rugpjūčio mėn. 10 d. teikti skundus dėl Žaidimo eigos. Skundus galima pateikti žaidimo organizatoriui raštu adresu Beržų g. 2B, Riešės kaimas, Vilniaus rajonas LT-14266 arba elektroniniu paštu info@magre.lt. Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Žaidimo dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.

Papildoma informacija

Papildoma ir išsami informacija apie Žaidimą teikiama telefonu 8 634 85 000  ar el. paštu info@magre.lt

Baigiamosios nuostatos

UAB „ZBIGA“ darbuotojai negali dalyvauti žaidime.

Organizatorių ir dalyvių teisės ir pareigos yra apibūdintos tik šiomis taisyklėmis.

Reklaminėje medžiagoje pateikiama šio žaidimo informacija yra tik informacinio pobūdžio.

Dalyvavimas šiame žaidime reiškia, kad dalyvis sutinka su šiose taisyklėse nurodytomis nuostatomis. Visi žaidimo Organizatorių priimti su žaidimu susiję sprendimai žaidimo metu yra galutiniai ir privalomi visiems dalyviams.

UAB „ZBIGA“ turi teisę iš dalies pakeisti konkurso taisykles bet kuriuo metu be išankstinio perspėjimo, tam kad užtikrintų saugų ir teisingą konkuravimą, paskelbiant pakeitimus žaidimo puslapyje www.magrėsbaldai.lt