Konkurso sąlygos

Konkurso organizatorius (toliau Organizatorius), duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas UAB „ZBIGA“, įmonės kodas 123645712, PVM mokėtojo kodas: LT236457113, įmonės adresas Beržų g. 2B, Riešės kaimas, Vilniaus rajonas LT-14266.

Konkurso dalyviai:

 • Visi fiziniai asmenys,  vykdantys konkurso sąlygas, kurios yra parašytos prie kiekvieno konkurso „Magrės baldai – kuria šeimą“ socialiniame tinkle;
 • Kiekvienas dalyvis, dalyvaujantis organizuojamame konkurse patvirtina, kad yra susipažinęs su Konkurso sąlygomis, Organizatoriaus privatumo politika ir konkurso taisyklėmis;
 • Kiekvienas konkurso dalyvis dalyvaudamas konkurse sutinka, kad Organizatorius naudos dalyvio anketos pavadinimą skelbdamas nugalėtoją socialiniuose tinkluose.

Laimėtojo išrinkimas ir paskelbimas:

 • Laimėtojas išrenkamas atsitiktine tvarka iš visų dalyvių, kurie įvykdė konkurso sąlygas;
 • Laimėtojas paskelbiamas Organizatoriaus socialiniame tinkle ir/arba internetinėje svetainėje www.magresbaldai.lt.

Laimėjimų atsiėmimas:

 • Laimėtojas pats turi susisiekti su Organizatoriumi dėl laimėjimo atsiėmimo sąlygų suderinimo;
 • Konkurso taisyklėse nurodytą prizą dalyvis turi atsiimti per 7 kalendorines dienas nuo pranešimo apie laimėjimą arba susiderinti atsiėmimo laiką individualiai.
 • Prizai neišmokami pinigine suma, nekeičiami į kitą prizą, produktus ar paslaugas;
 • Jeigu per nurodytą terminą nėra atsiimamas prizas renkamas naujas konkurso laimėtojas.

Baigiamosios nuostatos:

 • UAB „ZBIGA“ darbuotojai negali dalyvauti konkurse;
 • Dalyvavimas šiame žaidime reiškia, kad dalyvis sutinka su šiose sąlygose nurodytomis nuostatomis, organizatoriaus privatumo politika ir konkurso taisyklėmis;
 • Visi Organizatoriaus priimti su konkursu susiję sprendimai konkurso metu yra galutiniai ir privalomi visiems dalyviams;
 • Organizatorius pasilieka teisę keisti konkurso taisykles ir sąlygas.