187-10 | White-white - Magres Baldai

187-10 | White-white